Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan

Posted by admin On Agustus 17, 2016 ADD COMMENTS

Asas-asas Hukum Tata pemerintahan :
1. Asas Legalitas :
Maksudnya asas kepastian hukum sebagai konsekuensi indonesia negara hukum, sehingga setiap tindakan aparataur pemerintahan harus berdasarkan kepada aturan hukum yang telah ditetapkan.
2. Asas Oportunitas
Asas Oportunitas disebut pula sebagai asas diskresi, maksudnya adalah pejabat pemerintah dalam melakukan/mengambil keputusan mendapat kebebasan berdasarkan kebijaksanaan.
3. Asas Adaptasi
Pejabat Pemerintah didalam mengambil keputusan selalu diberi kesempatan untuk mengadakan perubahan guna menyesuaikan keadaan.
4. Asas Kontinuitas
Asas ini menjamin keberlangsungan berlakunya sesuatu keputusan, walaupun pejabat yang menandatangani berganti.
5. Asas Prioritas
Asas Prioritas memberi perlindungan dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual.
6. Asas-asas lain dalam penyelenggaraan tata pemerintahan.
Asas keseimbangan, asas kesamaan,asas motivasi,asas bertinda cermat, asas tidak mencampur adukan kewenangan,, asas permainan yang layak, asas keadilan/kewajaran,asas kebijakasanaan dan asas kepentingan umum.

Leave a Reply